Vastuullisuus

Vastuullisuus toiminnassamme

Haluamme toimia vastuullisena osana yhteiskuntaa ja kantaa oman vastuumme kestävän kehityksen tavoitteissa. Vastuullisuus ja sen kehittäminen ovat osa kaikkea päivittäistä toimintaamme ja näin pyrimme myös vastaamaan omistajiemme korkealle asettamiin vastuullisuustavoitteisiin.

Käytännössä meille tämä tarkoittaa kestäviä sijoituspäätöksiä sekä omistajakäytäntöjä, joiden ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme ympäristötehokkaita ja toimivia tiloja oikeassa sijainnissa nyt ja tulevaisuudessa.Sitoudumme myös olemaan sidosryhmillemme luotettava yhteistyökumppani kaikessa liiketoiminnassamme.

ESG -environmental, social, governance

Vastuullisuustyömme pohjautuu toimintamme tarkasteluun sekä kehittämiseen ympäristötehokkuuden, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmista. Olemme systemaattisesti käyneet läpi toimintamme eri osa-alueet näistä vastuullisuusnäkökohdista. Läpikäynnin pohjalta olemme asettaneet tavoitteet toimintamme kehittämiselle yhä vastuullisemmaksi. Seuraamme säännöllisesti tavoitteiden toteutumista vastuullisuusohjelman ja -mittareiden kautta sekä kehitämme ohjelmaa sekä mittaristoa toimintaympäristömme muuttuessa.

Vastuullisuusperiaatteemme

Olemme laatineet vastuullisuusperiaatteet, joiden kautta kerromme sitoutumisestamme vastuulliseen toimintaan. Hallituksemme ja henkilöstömme sitoutuvat vastuullisuusperiaatteisiimme ja ovat ne allekirjoittaneet.Lisäksi kaikki omistajamme ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI), joita mekin toiminnassamme noudatamme.